LABORATUVAR HİZMETLERİ

 • Taze Betondan Numune Alma

  (TS EN 12350-1, TS EN 12390-1)

 • Beton Numunelerinin Bakımı Ve Kürü

  (TS EN 12390-2)

 • Beton Basınç Dayanımı Deneyi

  (TS EN 12390-3)

 • Sertleşmiş Betonlarda Basınç Dayanımı Tayini ASTM C597

  (Ultrases Hızı Ve Test Çekici İle)

 • Sertleşmiş Betonlarda Basınç Dayanımı Tayini TS 3260

  (Test Çekici İle)

 • Sertleşmiş Betonda Basınç Dayanımı Tayini TS 10465

  (Karot Alma Yoluyla)

 • Taze Beton Çökme (Slump) Deneyi

  (TS EN 12350-2)

 • Beton Ve Agrega Hava Miktari Tayini

  (TS EN 12350-7)

 • Betonda Karbonatlaşma Kalınlığının Tespiti Ve Beton Yaş Tayini

 • Beton Agregalarının Petrografik Tanımlaması TS 10088

 • Reaktif Agregaların (Alkali-Silis) Polarizen Mikroskopla Tetkiki

 • Kumda Organik Madde Tayini(NaOH) Deneyi

 • Çimento Basınç Dayanımı Tayini

 • Zeminden Örselenmiş Ve Örselenmemiş Numune Alma

 • Zemin Sınıflandırılması

 • Permeabilite Deneyi

 • Koni Penetrasyon(CPT) Deneyi

 • Tek Eksenli Basınç Deneyi

  (Zemin-Kaya Örnekleri İçin)

 • Nokta Yükleme Deneyi

 • Elek Analizi

 • Boşluk Oranı, Porozite, Birim Hacim Ağırlık, Özgül Ağırlık, Kuru Birim Hacim Ağırlık, Doygun Birim Hacim Ağırlık

 • Birim Hacim Ağırlık Tayini Deneyi

 • Konsolidasyon Deneyi

 • Üç Eksenli Basınç Deneyi

 • Standart-Modifiye Proktor Deneyi

 • Kil kargir birimler (Tuğla,kiremit)

  (TS EN 771-1/Haziran 2012)

 • Beton bordür eğilme dayanımı

  (TS 436 EN 1340/Nisan 2005)

 • Alkalinite Testi

 • Sülfat testi

 • Klor Testi

 • Tuzluluk Testi

 • Likit-Plastik Limit Tayini

 • Su Muhtevası Tayini

 • Hidrometre Deneyi

 • Yerinde Kasnak-Kum Konisi Metodu İle Sıkışma Tayini

 • Kaya Analizleri(Kayaçların Stereo Mikroskopta Ve İncekesit Yapılmak Suretiyle Polarize Mikroskopta Tanımlanması

 • Kalkerlerde Silis, Kalker Yüzdelerinin Tayini

 • Losangeles Aşınma Deneyi

 • Don-Çözünme (Na2S04) Deneyi

 • CBR Deneyi

 • Demir Çekme Deneyi (TS 708)

 • Plaka Yükleme deneyi TS5744

  (Kasım 1988)

 • İnklinometre Deneyi ASTM D-6230-98

 • Agrega sülfat tayini deneyi TS EN 1744-1

  (Nisan 2000)

 • Agrega Klor tayini deneyi TS EN 1744-1

  (Nisan 2000)

 • Alkali-Silika deneyi ASTM C 1567

  (Hızlandırılmış harç çubukları metodu)

 • Betonda donatı tespiti - Ferroscan

 • Menard Presiyometri deneyi ASTM D 4719-00

 • Beton karma suyu analizi

  (TS EN 1008/Nisan 2003)

 • Zemin kesme kutusu deneyi

  (TS 1900-2/Mart 2006)

 • Agrega radyoaktivite tayini

 • Olgunlaşma metodu ile taze (genç) betonların mukavemet tayini

  (TS 13508 /Nisan 2012)

 • Olgunlaşma metodu ile kalıp sökme sürelerinin tayini

  (TS 13508/ Nisan 2012)

 • Çimento analizi

  (Çimentonun jel – katılaşma süresince mukavemet  gelişimi)

 • Hasır çekme, Kaynaktan kopma deneyi

  (TS 4559/ Ekim 1985)

 • Beton dizaynı

  (TS 802 /Haziran 2009)

 • Püskürtme beton dizaynı

  (TS 11747 / Nisan 1995)

 • Enjeksiyon kalite kontrol deneyleri

 • Zemin döşemesi, beton kaplama taşları (parke)

  (TS 2824 EN 1338)