Kaya Mühendislik

Kaya mühendislik, 1993 yılında jeolojik ve jeoteknik büro olarak Turhan Sivrikaya tarafından Akçaabat-Trabzon da kurulmuştur. 1999 yılında Kalite Kontrol Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kaya Mühendislik Kalite Kontrol Laboratuvarı ticari, eğitimsel ve araştırma amaçlı olarak kurulmuştur. Laboratuvar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 16 Mayıs 2002 tarih ve 26 Belge no su ile laboratuvar izin belgesi almaya hak kazanmıştır.

Sertifikalarımız